Gościliśmy przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej!

Można powiedzieć, że w ostatnim czasie nasi uczniowie nieustannie byli poddawani edukacji prawnej. Zostali wielokrotnie instruowani na temat właściwego postępowania oraz konsekwencji różnych wykroczeń. Zaczęliśmy od spotkania z Panią Anną Marią Wesołowską, potem były różne lekcje wychowawcze, a skończyliśmy na spotkaniu z Żandarmerią Wojskową.

Żołnierze  opowiedzieli nam o specyfice swojej pracy i o przedmiotach w niej wykorzystywanych. Okazało się, że podstawą jest tu także znajomość prawa. Nasi goście przestrzegali nas przed różnymi używkami, opowiadali o konsekwencjach z tym związanych. Mogliśmy również zobaczyć elementy wyposażenia, takie jak:  wykrywacz metali, alkomat, lusterko z lampką. Żandarmeria, która jest jednostką pomocniczą  m.in. dla policji i  wojska, prowadzi również dla dzieci spotkania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym i my właśnie w takim spotkaniu wzięliśmy udział!

20160426_11472620160426_114849