Ciekawa lekcja techniki i motywowanie uczniów

Podczas zajęć techniki z Panią Magdą Przemyk, uczniowie klasy 5 wykonali pomysłowe tablice –  kolorowe, a do tego lekkie,na pewno z powodzeniem zastąpią te smutne i ciężkie tablice korkowe! Mamy nadzieję, że takie własnoręcznie wykonane przedmioty, będą również wsparciem dla naszych piątoklasistów w nauce. Mogą tu na przykład eksponować na karteczkach ważne informacje do zapamiętania.

To dla nas bardzo ważne! Staramy się jak najbardziej zmotywować naszych uczniów do zdobywania wiedzy. Nie tylko organizujemy liczne konkursy, bierzemy udział w różnych projektach, ale także staramy się stosować różnorodne metody pracy. Ostatnio wprowadziliśmy, można nawet powiedzieć, nową strategię podczas lekcji. Każdy nauczyciel ma patyczki z imionami uczniów i kiedy zadaje pytanie, losuje patyczek z imieniem osoby, która odpowiada.  Zapewnia to różnorodność wyboru i mobilizuje każdego ucznia do poszukiwania odpowiedzi. Nigdy nie wiadomo, kogo “wskaże los”. Osoby, które zawsze były bardzo aktywne, muszą dać szansę innym, a ci, którzy niezbyt chętnie zgłaszali się do odpowiedzi, nie mogą  się już wycofać. Ponadto wszyscy muszą być skupieni, bo nigdy nie wiadomo, na kogo wypadnie!

Zdj¦Öcie0309

Zdj¦Öcie0311

Zdj¦Öcie0313