Kategoria: Zrealizowane Projekty

Indywidualizacja

„Człowiek – najlepsza inwestycja” W naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Oxford Primary School”   Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-174/12-00 Poddziałanie: 9.1.2 Okres realizacji: 06.05.2013 r. – 06.04.2014 r. Wartość projektu: 30 000 PLN, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% Budżet Państwa Projekt realizowany w ramach…

Read more