26.04.2014 r. II SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY

turniej_ortograficznyInformujemy, że 16 maja zorganizowany zostanie II Szkolny Turniej Ortograficzny! Jego celem jest wyłonienie Mistrza Ortografii, kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy, rozbudzanie czujności ortograficznej, rozwijanie uzdolnień i promowanie uczniów najzdolniejszych. Konkurs przebiegać będzie w pięciu kategoriach wiekowych. Przybierze on formę pisemną. Na laureatów konkursu czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Udział w rywalizacji wezmą wszyscy uczniowie Naszej Szkoły. Zakres materiału dla uczniów pierwszej klasy: pisownia wyrazów z „ó”/„u”, „rz”/„ż”, „ch”/„h”. Zakres materiału dla uczniów drugiej i trzeciej klasy: pisownia wyrazów z „ó”/„u”, „rz”/„ż”, „ch”/„h” oraz pisownia małą i wielką literą. Dla uczniów czwartej i piątej klasy – oprócz wymienionych wcześniej zagadnień – również pisownia łączna lub rozdzielna przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy oraz podstawowe zasady interpunkcyjne. Dodatkowych informacji udziela pan Grzegorz Wójtowicz.