22.09.2013 r. SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

konkurs_plastyczno-literackiInformujemy o kolejnym szkolnym konkursie. Tym razem coś dla tych, którzy lubią rysować i pisać. A wspominać będziemy wakacyjne przygody. Przedstawiamy regulamin konkursu. 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School w Bielsku-Białej. 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz IV – V. 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, ilustracja, zdjęcie, kolaż, komiks, kartka z pamiętnika) połączonej z tekstem (np. opowiadaniem, sprawozdaniem, wierszem). 5. Na odwrocie pracy należy zapisać imię i nazwisko autora oraz klasę. 6. Prace przyjmuje pani Katarzyna Żaczek oraz pan Grzegorz Wójtowicz do 21 października 2013 r. 7. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane autorom. 8. Jury w składzie: pani Katarzyna Żaczek, pani Barbara Rudnik, pani Ilona Wolan oraz pan Grzegorz Wójtowicz przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora oraz staranność wykonania. 9. Wyniki ogłoszone zostaną do końca października na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce na szkolnym korytarzu. 10. Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy oraz nagrody.