Dzień: 12 maja 2016

Maj – wielokulturowość – szacunek

 W ramach działań związanych ze Szkolnym Programem Wychowawczym, w tym miesiącu uczniowie dowiedzą się, co oznacza termin „wielokulturowość”. Celem naszych działań jest przybliżenie uczniom różnorodności kulturowej na przykładzie krajów europejskich oraz rozwijanie postawy tolerancji i szacunku. W ciągu całego miesiąca uczniowie poznawać będą ciekawostki kulturowe, wylosowanego przez klasę, państwa europejskiego. Efektem ich pracy będzie projekt…

Read more

Podsumowanie kwietniowych działań

W miesiącu kwiecień realizowaliśmy zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego na temat wartości:  Altruizm – Pomoc. Uczniowie w klasach prowadzili pogadanki dotyczące różnych form pomocy i okazywania sobie życzliwości. Poprzez projekcję eksperymentów społecznych dotyczących pomagania, uwrażliwialiśmy uczniów na bezinteresowną pomoc innym i zachęcaliśmy do wyciągania pomocnej dłoni nie tylko wtedy, kiedy dostaniemy za to nagrodę.…

Read more