17.02.2014 r. WKRÓTCE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO!

jzyk_ojczysty„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!” – to słynne zdanie wygłosił pięć wieków temu Mikołaj Rej z potrzeby zerwania z królującą w okresie Renesansu modą pisania po łacinie. Współcześni językoznawcy namawiają raczej do zwalczania języka potocznego oraz zapożyczeń z języka angielskiego, które coraz częściej wzbogacają zasób naszego słownictwa. Obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma przypomnieć wszystkim, że każdemu Polakowi piękno naszej mowy powinno szczególnie leżeć na sercu. W Naszej Szkole już teraz obejrzeć można ekspozycję na ten temat. Znajduje się ona na szkolnym korytarzu na pierwszym piętrze. Natomiast w piątek uczniowie czwartej klasy w każdej sali zaprezentują najważniejsze informacje o tym wydarzeniu. Przeprowadzony zostanie również kwiz dla wszystkich dzieci, a uczniowie czwartej i piątej klasy obejrzą film na temat naszego ojczystego języka.