Kwietniowe lekcje techniki

W kwietniu podczas lekcji techniki uczniowie wszystkich klas 4 przygotowywali się do powtórki zasad ruchu drogowego. Pomogły w tym gry, przygotowane przez dzieci. Każdy mógł sprawdzić swoje wiadomości na różne sposoby. Wszystkie prace były zachwycające!!!

dav

dav
dav
dav
dav
dav
dav

mogły w tym gry, przygotowane przez dzieci. Każdy mógł sprawdzić swoje wiadomości na różne sposoby. Prace były zachwycające!