05.05.2014 r. ZUCHY Z NASZEJ SZKOŁY!

CESPrzekazujemy kolejną świetną wiadomość. Właśnie ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ZUCH, którego organizatorem było Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy. Uczennica Naszej Szkoły – Weronika Jacek – zajęła 13 miejsce i tym samym stała się jego laureatką. Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH z Języka Angielskiego Wojciech Lewanda zajął 6 miejsce (laureat), natomiast Weronika Kruczek – 15 miejsce (laureatka). Gratulujemy! Treść konkursów obejmowała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej, natomiast część dotycząca języka obcego uwzględniała znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.